Mohu vytvořit výrobní nebo skladovou halu s rozumnými provozními náklady?

U průmyslových staveb je častá chyba již v ceně pozemku a nedostatečné infrastruktuře, často se podceňují technické limity území, ale také v improvizaci a nekvalitním layoutu vnitřní dispozice. Vždy chtějte znát vyvolané investice předem. O nutnosti kvalitního generálního dodavatele stavby bych popsal samostatnou kapitolu, ale s tendry i v oblasti e-aukce vám můžeme pomoci.

U nadnárodních investorů je standardem manuál, který již řadu věcí vyřešil i s ohledem na provozní náklady, bohužel mnohdy směrem k horšímu.

Rozhodně není věcí vzácnou „redesign“ již navrženého objektu a jeho následné přemodelování do nižších investičních i provozních nákladů. Důležitá je volba vhodných a efektivních technologií, ať již v oblasti vytápění, vzduchotechniky, osvětlení apod. Často je podceněna fáze výběru dodavatelů energií a médií, ale i fáze provozní, chybí dobrý facility management, energetik společnosti, zkušený (ne vždy nejlevnější) servisní technik kotelny apod. Také doporučujeme namátkovou kontrolu defraudace a pravidelné tendry v oblasti provozních nákladů. Musíte znát skutečné provozní náklady.

Zainteresujte zaměstnance na úsporách, informujte pracovníky jak šetřit.  Pozor na náklady za zimní údržbu. Pamatujte, že vysoké provozní náklady výrazně snižují prodejnost nemovitosti.

Současně doporučujeme a poskytujeme pro budoucí rozvoj podniků archivaci dokumentace v el. podobě,  dokumentace spravujeme „jako oko v hlavě“. Ušetří to v budoucnu nemalé peníze a čas.

[U přípravy logistických hal PROLOGIS se ušetřilo zejména na zkušenosti investora “ který přesně ví, co chce“]

Stemio Industry | www.stemio.eu

PŘÍPRAVA INVESTICE DO NEMOVITOSTI

Pomůžeme, zajistíme, vypracujeme, vyřídíme, vybudujeme a sjednáme hladký průběh celého procesu.

 • pomůžeme se stanovením parametrů a zadání
 • poradíme při výběru financování
 • nalezneme území na základě vyhledávací studie
 • ověříme technické a legislativní limity území
 • ucelíme území, koupíme potřebné pozemky
 • v případě potřeby změníme územní plán
 • vypracujeme projektové dokumentace všech inženýrských sítí
 • sjednáme potřebné kapacity a nakoupíme potřebný výkon
 • přivedeme veškeré požadované sítě do území
 • zajistíme nezbytně nutné přeložky sítí v území
 • vyprojektujeme, vyřídíme a vybudujeme kapacitně vyhovující dopravní napojení
 • v případě potřeby zrealizujeme i novou křižovatku či kruhový objezd
 • vypracujeme variantní architektonické studie
 • zakomponujeme vše potřebné na základě vašich přání a naší nejlepší zkušenosti
 • vypracujeme projektovou dokumentaci budov a zařízení pro všechny stupně řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, tendrová dokumentace atd.)
 • připravíme potřebné položkové rozpočty a podklady pro výběr zhotovitele stavby
 • po celou dobu projektu provádíme inženýrskou činnost
 • vyřídíme územní rozhodnutí a stavební povolení
 • zajistíme kolaudacem - dohlédneme na odstranění vad a nedodělků 
 • v případě potřeby a přání klienta zajišťujeme po celou dobu projektu související služby (právní, notářské, daňové a účetní)

jsme klientům nápomocni při prodeji investice (naše součinnost při Due Deligence je samozřejmostí)

Stemio Industry | www.stemio.eu

Stemio Industry | Průmysl a logistika

Zkušenost v oblasti projekce halových staveb nám rozhodně nechybí. Důkazem může být projektování pro světovou jedničku v oblasti nájemních hal - skupinu ProLogis (ProLogis European Development), ale také pro jednoho z nejvýznamnějších evropských hráčů společnost CTP Invest. V oblasti průmyslové výroby našich služeb využila společnost Barum Continental, Malpro, Defend Lock, Kalina, Impromat, Promens a další. Práci s CI manuály společností známe, potřebná povolení vyřídíme, vše pořebné vyprojektujeme. A to vše - v co nejlepším možném čase.

Navrhneme hospodárnou výstavbu a hospodárný provoz objektu.

 

Stemio Industry | www.stemio.eu

Infrastruktura

Nutná a základní potřeba rozvoje území. Disponujeme znalostí přípravy průmyslových zón, obytných souborů, ale také infrastruktury polyfunkčních areálů. Poskytujeme kompletní řešení v oblasti připravy inženýrských sítí, přivedení sítí do území, energetiky, dopravních napojení, ale také např. cyklostezek. V oblasti energií a médií, projektujeme zejména přivaděče a přeložky vedení VN a NN, trafostanice, ale také plynovody, regulační stanice, vodovody, vodojemy, kanalizace, systémy retence dešťových vod, kolektory, rozvody tepla atd.

Zajistíme aktuální informace o výskytu podzemních vedení a ostatních limitech území.

Stemio Industry | www.stemio.eu

Diskusní téma: Firemní problematika

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Kontaktujte nás