Poradna, otázky a odpovědi

Lze vytvořit luxusní (vyšší standart) bydlení za rozumné provozní náklady?

U luxusního bydlení vidím základní chyby ve výběru nevhodných, mnohdy malých a jindy zase velkých parcelách, který nikdo nekonzultoval s architektem. Následně se „trefujeme“ s domem do pozemku a to bývá někdy dost problematické, právě s ohledem na hospodárnost jak výstavby tak provozu. Každopádně zase u velkých pozemků nelze opomenout zvýšenou investici od terénních úprav, přes úpravy zahradnické (často se vyskytuje nutnost výměny zeminy), přes provozní náklady těchto zahrad (zavlažování+zahradník+chemie).  Každopádně i při přípravě luxusního bydlení lze již v projekci hlídat a informovat klienta o energetické náročnosti a provozních nákladech dle zvolených technologií. Častým problémem je nadbytečný počet místností, které vůbec nikdo nepoužívá. Doporučujeme zvětšit raději místnosti společenské a relaxační. Vždy upozorníme zákazníka do jaké výše „složenky“ míří jeho vysněné vybavení domu. Nechceme omezovat touhy a zasloužená přání, ale vždy se snažíme naleznout řešení v nejlepších cenách. Přesto vždy zvažujte velikost bazénu a vodních atrakcí v objektu. Nebojte se investic do tepelných čerpadel, studen a vrtů. Vždy zvažte a projednejte vhodné palivo a způsob vytápění. Zajímejte se o obnovitelné zdroje. Úsporné zdroje osvětlení jsou již běžnou věcí, ale přesto zvažte počet svítidel v domu. Máte objekt dobře zabezpečen a pojištěn?

Mohu vytvořit výrobní nebo skladovou halu a mít nízké provozní náklady?

 

U průmyslových staveb je častá chyba již v ceně pozemku a nedostatečné infrastruktuře, často se podceňují technické limity území, ale také v improvizaci a nekvalitním layoutu vnitřní dispozice. Vždy chtějte znát vyvolané investice předem. O nutnosti kvalitního generálního dodavatele stavby bych popsal samostatnou kapitolu, ale s tendry i v oblasti e-aukce vám můžeme pomoci.

U nadnárodních investorů je standardem manuál, který již řadu věcí vyřešil i s ohledem na provozní náklady, bohužel mnohdy směrem k horšímu.

Rozhodně není věcí vzácnou „redesign“ již navrženého objektu a jeho následné přemodelování do nižších investičních i provozních nákladů. Důležitá je volba vhodných a efektivních technologií, ať již v oblasti vytápění, vzduchotechniky, osvětlení apod. Často je podceněna fáze výběru dodavatelů energií a médií, ale i fáze provozní, chybí dobrý facility management, energetik společnosti, zkušený (ne vždy nejlevnější) servisní technik kotelny apod. Také doporučujeme namátkovou kontrolu defraudace a pravidelné tendry v oblasti provozních nákladů. Musíte znát skutečné provozní náklady.

Zainteresujte zaměstnance na úsporách, informujte pracovníky jak šetřit.  Pozor na náklady za zimní údržbu. Pamatujte, že vysoké provozní náklady výrazně snižují prodejnost nemovitosti.

Současně doporučujeme a poskytujeme pro budoucí rozvoj podniků archivaci dokumentace v el. podobě,  dokumentace spravujeme „jako oko v hlavě“. Ušetří to v budoucnu nemalé peníze a čas.

Chci rekonstruovat historickou stavbu za rozumné peníze a bojím se zvýšených nákladů

 

Vždy využívejte při zastupování investora služeb zkušených firem v oboru, komunikujte s úřady srozumitelně a bez emocí. Počítejte s 2-3x větším množstvím operativních rozhodnutí než u běžné výstavby, nalezněte odpovědný a zkušený subjekt, který vám stavbu uřídí.  Zajímejte se o zkušenost stavební firmy, navštivte a prohlédněte si jejich reference.

Nepodceňte rekonstrukci zejména na inženýrských sítích, izolacích, fasádě, oknech, topném systému, VZT, měření a regulaci apod. Nepodceňte proškolení obsluhy, vyplatí se vám to.  

Vždy je sestaven tým, který na projektu optimalizuje investiční a provozní náklady stavby posuzuje a projednává s klientem nejvhodnější řešení pro jeho „peněženku“. Rady a doporučení publikujeme na portálu naší společnosti www.stemio.eu, kde se snažíme postupně budovat e-informační centrum. Naším snahou je být vaším funkčním, srozumitelným, spolehlivým a hospodárným partnerem.  Začít lépe hospodařit se dá kdykoliv. V oblasti investičního servisu klientům pomůžeme v celém spektru problémů.

Nemáte několik rad pro zlepšení výchovy našich dětí ?

 

Pro zamyšlení ......

 

 • Dobrý učitel je ten, který ukáže, nasměruje a dále nechá žáka, aby měl prostor a čas zkoušet a hledat. Dá čas jeho rozvoji. 
 • Pozorujme děti a učme se jak dělat věci jednoduše a pořádně. 
 • Pokud chceme, aby děti dodržovaly pravidla, vytvářejme je s nimi.
 • Když jsou tato pravidla vytvořená společně a demokraticky, děti se jim ochotně podřizují a samy dohlížejí na jejich dodržování. 
 • Pro dobrý psychický vývoj dítěte je důležité přijetí sama sebe jako dobrého hodnotného člověka. Jestli že začne dítě podmiňovat svou hodnotu důkazem, že jsem lepší než druzí, představuje to pro něj velké riziko.Jeho hodnota jakoby spočívala mimo něj, závisí na kvalitách někoho jiného.Takoví lidé pak pochybují stále sami o sobě... 
 • Ohrožení ve vývoji dítěte může spočívat v tom, že se děti učí vyhovět dospělému ze strachu, nebo proto, že je to pro ně výhodné, nikoliv proto, že uznávají smysluplnost a správnost na ně kladených požadavků. 
 • Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím. 
 • Děti ve škole nepotřebují zábavu a hru, jak často chápou alternativní přístupy : klíčem ke kvalitnímu učení je zejména smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku, vlastní aktivita dětí, spolupráce a pohoda. 
 • Základní poselství, které děti při trestání vnímají je: „Násilí je přijatelné. Pokud má člověk velkou moc, pokud je větší a silnější, může druhému ublížit.“ JE VELKÝ ROZDÍL MEZI TRESTEM A PŘIROZENÝMNÁSLEDKEM NĚJAKÉHO ČINU, NEBO CHOVÁNÍ. 
 • Nezbytnou podmínkou úspěsné výchovy je nejen bezpodmínečná láska, ale také respekt a úcta rodičů k dětem a opačně. Tím jim dáme návod spokojeného života. 
 • Když dětem ukazujeme cestu dle svého srdce a ne dle naučených vzorců našich předků (rodičů), nemůžeme se splést... 

 

Zajímá vás více : Kontaktujte prosím Centrum Šťastné Dítě >>www.centrumstastnedite.cz

 

Umíte nám pomoci při přípravě vlastního bydlení ?

 

Při vytváření svého nového domova vám budeme poboku a provedeme vás touto nelehkou cestou krok za krokem.  

 • Pomůžeme s výběrem a poskytneme názor ještě před zakoupením objektu.
 • Navrhneme nejlepší řešení pro využití domu
 • Připravíme potřebné architektonické studie
 • Vše vyřídíme, vyběháme povolení.
 • Připravíme veškerou projektovou dokumentaci.
 • Pomůžeme s výběrem stavební firmy.
 • Pomůžeme s uhlídáním nákladů a doržováním projektové dokumentace.
 • V případě zájmu navrhneme interiér domu a pomůžeme při zařizování domu.
 • Zajistíme stěhovací firmu a přestěhování.

Stemio Home | www.stemio.eu

Umíte navrhnout vilu nebo rodinný dům ?

 

Vily a rodinné domy

Naši architekti jsou vyzbrojeni inspirací v celém spektru vašich požadavků na bydlení.

Každopádně vždy ctíme požadavky na současné potřeby bydlení a potřeby vaší rodiny.

Nebojíme se žádného terénu. Potřebné vyjádření, posudky a stanoviska si zajistíme.  

Ale také pro Vás můžeme připravit něco naprosto jiného a individuálního.

Stemio Home | www.stemio.eu

Máte doporučení pro rekonstrukce objektů ? Pomůže nám někdo i v případě, že stavebnictví nerozumíme ?

 

Rekonstrukce vil a rodinných domů je součástí našich životů.

Rekonstrukce musejí být nejen ohleduplnné k lokalitě, ve které se objekt nachází, ale také musejí splňovat moderní požadavky současného bydlení.

Procesem rekonstrukce vás provedeme krok za krokem.  

 • Pomůžeme s výběrem a poskytneme názor ještě před zakoupením objektu.
 • Navrhneme nejlepší řešení pro využití domu
 • Připravíme potřebné architektonické studie
 • Vše vyřídíme, vyběháme povolení.
 • Připravíme veškerou projektovou dokumentaci.
 • Pomůžeme s výběrem stavební firmy.
 • Pomůžeme s uhlídáním nákladů a doržováním projektové dokumentace.
 • V případě zájmu navrhneme interiér domu a pomůžeme při zařizování domu.
 • Zajistíme stěhovací firmu a přestěhování.

Stemio Home | www.stemio.eu

Máte řešení pro stavbu ve svahu ? (pozemek je zahrada v prudkém kopci)

 

Bydlení na svažitém pozemku

Znáte ten problém, kdy ve vašem městě nejde koupit rovný pozemek a jsou pouze pozemky svažité ?

Současně mají tyto pozemky své kouzlo, mnohdy jsou umístěny na zajímavém místě nad městem a poskytují zajímavý výhled do krajiny.

Ale také způsobují nákladnější zakládání stavby (dražší základy), nádkladnější dopravní napojení a zimní údržbu.

Také je potřeba si dát pozor na pozemky v sesuvných územích a existenci proudů spodní vody.

V každém případě doporučujeme vypracování hydrogeologického posudku a prohlídku pozemku.

S celý procesem vám umíme v případě zájmu pomoci.

Nabízíme i nestandartní design současného bydlení v dokonalém sepjetí s přírodou

Současně lze připravit řešení celých ulic a rozsáhlejších rezidenčních projektů.

Stemio Home | www.stemio.eu

Umíte někdo zajistit návrh a realizaci super interiéru za super cenu ?

 

Jedinečný interier za super cenu ?

A proč ne ?

Navrhneme vám jedinečný interier, který si budete přát a současně vám pomůžeme vyjednat ty nejlepší ceny na trhu.

Co nebude k sehnání v České republice, přivezeme pro vás přímo od výrobců.

Celým procesem vás provedeme krok za krokem.

 • Navrhneme interiér, projednáte s architektem vybavení.
 • Připravíme podklady a nabídky.
 • Pohovoříme o provozních nákladech spotřebičů.
 • Připravíme časový harmonogram.
 • Zajistíme realizaci, montáž a dopravu
 • Pomůžeme při stěhování.

Stemio Home  | www.stemio.eu

Připravujeme investici do firemní nemovitosti (výrobní a skladová hala), umíte pomoci ?

 

Pomůžeme, zajistíme, vypracujeme, vyřídíme, vybudujeme a sjednáme hladký průběh celého procesu.

 • pomůžeme se stanovením parametrů a zadání
 • poradíme při výběru financování
 • nalezneme území na základě vyhledávací studie
 • ověříme technické a legislativní limity území
 • ucelíme území, koupíme potřebné pozemky
 • v případě potřeby změníme územní plán
 • vypracujeme projektové dokumentace všech inženýrských sítí
 • sjednáme potřebné kapacity a nakoupíme potřebný výkon
 • přivedeme veškeré požadované sítě do území
 • zajistíme nezbytně nutné přeložky sítí v území
 • vyprojektujeme, vyřídíme a vybudujeme kapacitně vyhovující dopravní napojení
 • v případě potřeby zrealizujeme i novou křižovatku či kruhový objezd
 • vypracujeme variantní architektonické studie
 • zakomponujeme vše potřebné na základě vašich přání a naší nejlepší zkušenosti
 • vypracujeme projektovou dokumentaci budov a zařízení pro všechny stupně řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, tendrová dokumentace atd.)
 • připravíme potřebné položkové rozpočty a podklady pro výběr zhotovitele stavby
 • po celou dobu projektu provádíme inženýrskou činnost
 • vyřídíme územní rozhodnutí a stavební povolení
 • zajistíme kolaudacem - dohlédneme na odstranění vad a nedodělků 
 • v případě potřeby a přání klienta zajišťujeme po celou dobu projektu související služby (právní, notářské, daňové a účetní)

jsme klientům nápomocni při prodeji investice (naše součinnost při Due Deligence je samozřejmostí)

Stemio Industry | www.stemio.eu

1 | 2 >>